Hjem Styret Kontaktinfo Vedtekter Helse, miljø og sikkerhetHusregler

Helse, miljø og sikkerhet

BRANNINSTRUKS pr. desember 2018

Brannvarslingsanlegget er felles for de 52 leilighetene og næringsarealene.

Varsling: I hver leilighet og i næringsarealene er det detektorer for brannvarsling. Leilighetene har avstillingsbryter plassert ved utgangsdøren hvor eventuell falsk alarm kan avstilles innen to minutter. I så fall går alarmen IKKE til brannvesenet. Informasjon om dette er utdelt til hver leilighet.
NB: Brannvarsling fra de røde brannmeldings-boksene i byggets fellesområder går direkte til brannvesenet.

Slokke: I tilfelle brann i leiligheten, forsøk selv å slokke mindre branntilløp med tilgjengelig slokkeutstyr. Leilighetene er utstyrt med brannslange og er hos de fleste plassert i kjøkkenbenken. Hver leilighet har fått utlevert slukkespray. Lukk alle vinduer og dører for å hindre at brannen sprer seg. Ved eventuell rømning ut av leiligheten, pass på å lukke utgangsdøren.

Rømningsveier: Brekkeveien 7B har to rømningsveier: hovedtrapp og nødtrapp. Sørg for at rømningsveiene og korridorene alltid er frie slik at rømning ikke hindres. Fra andre etasje i begge blokkene kan en evakuere via utendørs trapp fra atriet. Heisene er ikke godkjente som rømningsveier og skal ikke benyttes ved eventuell rømning.
NB: Heisene stopper idet brannalarmen utløses.

Slukkeutstyr i P-kjelleren: Pulverapparater er plassert i P-kjelleren og i bod-områdene.

Evakuering/oppmøtested: Leilighetenes ytterdør er branndører som er konstruert for å tåle brannbelastning i minst én time. Om man f eks har dårlig bevegelighet er det trygt å forbli i leiligheten inntil man får hjelp, ev. informasjon om at leiligheten ikke er berørt av brannen. Hver enkelt avgjør selv om man vil evakuere leiligheten. Oppmøtested utenfor er ved taxiholdeplassen.

Sprinkleranlegg og røykvarslere

Sprinkleranlegg: Leilighetene har minst ett sprinklerpunkt i hvert rom. Sprinkleranlegget utløses når temperaturen i rommet er så høy at glass-staven i detektoren smelter. Utløsing av sprinkleranlegget vil i tillegg gi brannalarm i hele bygget, med varsling til brannvesen.
NB! Vær varsom med sprinklerpunktene i taket så sprinkleranlegget ikke utløses i vanvare.

Røykvarsler: Sørg for regelmessig testing, støvsuging og batteriskifte. Støvfnugg i røykvarsleren kan gi falsk alarm. Røykvarsleren er frittstående, alarm fra den går IKKE til brannvesen.

Komfyrvakt

Det er montert komfyrvakt over koketoppen (komfyren) på kjøkkenet. Komfyrvakten bryter strømmen til komfyren dersom den registrerer farlig høy temperatur. Komfyrvakten resettes ved å trykke inn varselknappen. Sjekk også i sikringsskapet at sikringen til komfyren ikke er utkoblet. NB! Komfyrvakten er et frittstående system, og har ingen forbindelse med brannalarmen.

Kraner for avstenging av vann

I skapet i taket på badet er det plassert egne kraner hvor det er mulig å stenge av vanntilførsel til leiligheten.

Atrium/lekeplass

Atriet er et felles område til bruk for beboere i sameiet. Området må brukes med forstand slik at det ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Det må ikke brukes til private arrangementer uten styrets tillatelse. Det er montert noen lekeapparater i atriet. Styret må varsles hvis det oppdages skade på lekeapparater. Den som bruker atriet, må rydde opp etter seg før atriet forlates etter lek/bruk.

Avfallshåndtering

Sameiet har nedgravde avfallsbeholdere for restavfall og papp/papir ved siden av nedkjøringen til P-kjelleren. Innenfor garasjeporten er det en beholder for ee-avfall inntil 5 kg (eksempel: alt som går på strøm), og en for glass og metall. Annet avfall må leveres i containere som er plassert syd for Ås stasjon (klær) eller til Follo Ren sin gjenbruksstasjon på Bølstad. Vaktmesteren kan påta seg bortkjøring av større gjenstander etter avtale.
NB: Ikke plassér avfall på fortauet utenfor avfallscontainerne eller inne i fellesarealene.

Lagring i fellesarealene – rømningsveier

Generelt er ikke tillatt å hensette gjenstander i fellesomådene uten å ha innhentet tillatelse fra styret. Sykler som ikke er i stadig bruk, skal oppbevares i eiers egen bod eller i sykkelboden under innkjøringsrampa i garasjen.

Overvåkningskamera

Etter gjentatte innbruddsforsøk i bodene I kjelleretasjen har vi sett oss nødt til å montere overvåkningskamera i garasjen.