Hjem Styret Kontaktinfo Vedtekter Helse, miljø og sikkerhetHusregler

Kontaktinformasjon

Vaktmester

Neshat Lokaj
nes.lokaj@yahoo.no
Tlf. 997 21 146

Forretningsfører/Regnskap

Brækhus Eiendom AS
Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo
Tlf: 23 23 90 90
Org.nr.: 980 691 519

Kontaktperson: Ulf B. Karlsen, tlf. 958 04 422, epost: karlsen@braekhus.no

Forretningsførers personvernerklæring: https://braekhus.no/personvernerklaering/

Nøkler

For bestilling av nøkler, ta kontakt med sameiets forretningsfører.

Fjernvarme og varmtvann

Varmt tappevann og varmt vann til oppvarming (gulvvarme/radiatorer) leveres som fjernvarme, og avregnes etter forbruk. Hver leilighet er utstyrt med to målere, én for forbruk av fjernvarme til oppvarming og én for forbruk av varmtvann (bad, kjøkken). To ganger pr år, 30. juni og 31. desember, skal disse avleses og avlesningen rapporteres til styret. Avlesningene danner grunnlag for månedlig fakturering for vedk. leilighet.

Forsikring

Sameiet har forsikringsavtale med Nemi Forsikring AS. Forsikringen dekker bygningene og alt fast utstyr, også det som er montert inne i leilighetene (gulv, kjøkkeninnredning), men beboer må selv forsikre innbo og løsøre.

Ved skade som dekkes av forsikringen må beboer/eier selv dekke forsikringens egenandel.

Forsikringen dekker blant annet skader ifbm. vann, brann, naturskader, skadedyr, hærverk/tyveri og lignende. Komplette vilkårsdokumenter er oversendt styreleder.

Ved en eventuell skade er det viktig å gjøre følgende:
▪ Meld ifra til styreleder umiddelbart
▪ Ta gjerne bilder av skaden/skadeomfanget for kjappere saksbehandling
▪ Styreleder vil deretter ta saken direkte med Nemi

Kontaktperson for sameiet Nylundkvartalet:
Lars Thorsen, næringsrådgiver, tlf: 405 53 112 E-post: lars.thorsen@nemiforsikring.no

For mer info om Nemi, se www.nemiforsikring.no

Baderomskabiner

Badet i hver leilighet er av type PARMA og er prefabrikert av det finske firmaet Parmarin LTD. Hele rommet er en stålkasse, og badene ble fortløpende satt på plass under bygging av blokkene. Alt vannisolerings-, flisleggings-, innrednings- og VVS-arbeid var da gjort ferdig på fabrikken.

Badet varmes opp av vannbåren varme (fjernvarme) i gulvet. Temperaturen styres av en termostat (type Høiax) som er montert på veggen innenfor døren. Den kommuniserer trådløst med en styreenhet i fjernvarmefordelingsskapet i boden. Termostaten drives av to batterier. Skift disse hvis temperaturen på badet endrer seg uten kjent årsak. I leiligheter med separat vaskerom er det egen termostat for temperaturregulering der.

Sluket bør rengjøres regelmessig. Fremgangsmåte står beskrevet i brukerhåndboken som fulgte hver leilighet ved innflytting. I taket er det en luke der du finner rør for tilførsel av varmt og kaldt vann, samt måler for forbruk av varmtvann.
NB! Hvis noe skal skrus fast i veggen på badet, vær oppmerksom på hvor rør og elektriske ledninger befinner seg på utsiden av stålkassen slik at det ikke oppstår skade på disse. Bruk rustfrie skruer, slik at det ikke oppstår korrosjon på stålkassen. Plassering av ledninger og rør er beskrevet i brukerhåndboken.

Ventilasjon

Hver leilighet er utstyrt med et Flexit Spirit UNI2 ventilasjons- og varmegjenvinningsaggregat, plassert i leilighetens bod. Det har tre hastigheter som kan styres vha. et bryterpanel på aggregatet. Ved normal drift skal anlegget stå på trinn 2. Laveste hastighet må bare benyttes under lengre fravær fra leiligheten (over én uke). Hastigheten øker automatisk til trinn 3 når ventilatoren over koketoppen slås på. Anlegget tar inn luft fra ventil i leilighetens yttervegg, og brukt luft blåses ut over tak.
Etter ca 6 måneders drift indikerer en varsellampe på bryterpanelet at det er tid for filterskift. Vi er imidlertid blitt anbefalt at det er nok å skifte filtre én gang pr år, helst om høsten. Varsellampen kan slukkes ved å skyve opp dekslet på bryterpanelet, og trykke Reset-knappen med en blyant e.l. Da vil det gå 1/2 år før den tennes igjen.
Filtre kan kjøpes på nettet, og det er forholdsvis enkelt å skifte filtre selv. Eventuelt kan en inngå avtale med Ski Boligventilasjon AS, som kommer hver høst og skifter filter og tar en rask helsesjekk på aggregatet.

Kontaktperson: Knut-Olav Gaaseby (tlf. 413 75 600)

Leverandør av ventilasjonsaggregatene: KVE AS
Kontaktperson: Lars Erik Schøyen, tlf: 69 31 47 10/917 66 951
Instruksjonsfilm


Produsent: Flexit
Hjemmeside: flexit.no
Adresse: Flexit AS, Televeien 15, 1870 Ørje, Norway

Porttelefon

Porttelefon er av typen Lynea. Via apparatet i leiligheten kan en se hvem som ringer på, kommunisere med vedkommende, og åpne inngangsdøren på gatenivå.
Ta kontakt med Ås elektriske, tlf. 64 94 10 65, hvis apparatet ikke fungerer som det skal.

Bredbånd/TV

Ved innflytting i 2013 ble Get valgt som leverandør av TV og bredbånd til hver leilighet. Alle har i utgangspunktet TV-pakken Start, der 18 faste TV-kanaler er inkludert, pluss 18 andre som kan byttes ut med andre kanaler. Hver beboer kan velge større eller mindre kanal-pakker etter eget ønske. Gå inn på egen konto på Gets hjemmeside. Hver beboer kan også selv velge bredbånds-hastighet.

Maling av tak og vegger på balkong/terrasse

Styret besluttet i juni 2014 å tillate maling av balkongtak, og betongskiller mellom balkonger. Av fasadehensyn må det brukes samme farge og malingstype overalt. Bruk Baron Murmaling med standard-farge nr 1136, fargekode 3409-Y27R. Framgangsmåte: Som et minimum må flatene børstes med stiv børste for å fjerne løse partikler. Deretter er det optimalt å spyle taket med rent vann, ev. tørke over med fuktig svamp. Når dette er gjort, grunnes betongen med Baron Murgrunning som skal trekke inn i underlaget og forankre malingen. Til slutt rulles det på ett, OG KUN ETT, strøk med Baron Murmaling. Dette for at malingsfilmen ikke skal bli for tett, og derved ha lettere for å slippe underlaget. Til sår og skader som ønskes utbedret, brukes Casco Husfix. Slike utbedringer utføres etter grunning, men før maling. Det antas at 3 liter maling rekker til ca. 15 kvadratmeter. Dersom man ikke ønsker å male selv, kan Fargerike, Ås være behjelpelig.

OBS: Bruk av annen maling eller fargekode er ikke tillatt.

Utvendige persienner

De utvendige persiennene er levert av Solskjermingsgruppen AS, og er av fabrikat Warema. Ved ettermontering av nye persienner må det av fasadehensyn benyttes samme type som de som ble montert før blokkene ble innflyttet. Bestilling må godkjennes av styret FØR den effektueres.

Kontaktperson: Christian Hass. Tlf. 22 07 86 86, epost: post@solskjermingsgruppen.no
Hjemmesider: solskjermingsgruppen.no og Warema.com

Markiser

Ved montering av markiser må det av fasadehensyn benyttes samme type i alle leiligheter. Bestilling må godkjennes av styret FØR den effektueres.
For terrassemarkiser skal duken ha fargekode 94/97 med bølget forkant. Markisen skal monteres ca. 30 cm fra ytterkant på balkongtaket. Grå fester/støtter. Mulig fargekode S5502R.

Zip-screen

Ved montering av zip-screen må det av fasadehensyn benyttes samme type og farge i alle leiligheter. Bestilling må godkjennes av styret FØR den effektueres. Kåre Gulbjørnrud (tlf. 906 10 496) er kontaktperson vedr. spørsmål om zip-screen.

Gass

Bortsett fra 2-romsleilighetene, er det innlagt gass i alle leilighetene i sameiet. Alle leiligheter med gass har uttak til gassgrill på verandaen. Forbruk av gass må avleses og rapporteres hvert tertial.
Noen leiligheter har montert gasspeis. Myndighetene pålegger de som har slik peis at den blir ettersett årlig av autorisert personell. Eier av leilighet med gasspeis vil bli kontaktet av Otechos Services AS for avtale om service. Slik service vil bli tatt samtidig med årlig kontroll av skapet for gasstilførsel ute på balkongen.
Service på gasspeis: Otechos Services AS, vakttelefon 906 18 901. Kontaktperson Lars Einar Lunden, 913 47 522.

Parkering

Styret ønsker god orden i P-kjelleren. Oljesøl fra bilene må forhindres (eventuelt må det dekkes til under bilen). Snø på bilen bør fjernes før innkjøring, mye fuktighet i P-kjelleren er uheldig for bilene og for bygget. Påse at ingen uvedkommende tar seg inn i P-kjelleren mens porten er åpen under inn- og ut-kjøring.

Ladestasjoner for el-bil

Det har vært et ønske fra flere om mulighet for lading av el-bil i tilknytning til egen P-plass. Våren 2019 har det derfor blitt installert el-bil-ladere til de som har ønsket det. Anlegget har kapasitet til noen ekstra ladere for de som eventuelt vil knytte seg til anlegget i ettertid. Styret vil være behjelpelig med informasjon og bestilling av nye ladepunkter. For mer info om systemet viser vi til www.salto.no

Energiattest

Kontakt styreleder. (Energiattester finnes samlet i mappe i teknisk rom)